Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info

Reglement

Dit reglement geldt voor iedere bezoeker van het erotisch complex Acanthus. Iedereen die de zaak betreedt, is op de hoogte van de onderstaande regels en erkent dat bij overtreding ervan de mogelijke sancties genomen zullen worden.
 

De toegang wordt ontzegd of men wordt verzocht de zaak te verlaten bij:

 • personen die jonger zijn dan 18 jaar. Een geldige identiteitskaart, rijbewijs, siskaart of lidkaart is vereist.
 • personen in het bezit en/of onder invloed zijn van drugs/alcohol, die ze verhandelen of gebruiken.
 • personen zonder verzorgd voorkomen of passende kledij
 • personen die om het even wat voor soort wapen bij zich hebben.
 • personen die spanningsvelden en/of agressiviteit meebrengen.
 • personen die luidruchtig zijn (binnen en buiten), ongepast handelen of geweld uitlokken tegen de uitbater, het personeel, artiesten en/of andere klanten.
 • groepen van meer dan 4 personen of personen van wie verwacht worden dat ze binnen groepen zullen vormen.
 • personen die in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt in onze of andere horecagelegenheden.
 • personen die voor de eerste keer komen, en wanneer maar een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Dat kan verschillende redenen hebben.
   

De toegang houdt in dat men zich binnen houdt aan de volgende regels:

 • de inkom wordt betaald bij het binnenkomen.
 • het is ten strengste verboden glazen mee naar boven te nemen.
 • het is ten strengste verboden te roken buiten de daarvoor voorzien ruimtes.
 • naar boven gaan kan enkel en alleen in lingerie.
 • op zaterdag zijn de verdiepingen enkel toegankelijk voor koppels.
 • de dresscode op maandag en vrijdag geldt voor het volledige complex.
 • het personeel niet hinderen en/of beletten bij hun taken.
 • kleding en andere bezittingen kunnen worden opgeborgen in de lockers. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen sleutel. Kleding en schoenen die gevonden wordt door andere klanten en personeel wordt bijgehouden aan de receptie. Deze horen in de lockers en voor het terugbezorgen wordt 20 € aangerekend.
 • verlies van de sleutel betekent vervanging van het slot.
 • De kosten hiervan zijn 20 € en worden doorgerekend aan de klant.
 • verkoop, flyering en sampling kan enkel en alleen na uitdrukkelijke toestemming.
 • respectloze intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd.
 • aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd.
 • orde en netheid dient gerespecteerd te worden.
 • Acanthus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade aan bezoekers en hun bezittingen, of van verlies of diefstal.
 • een lidkaart geeft geen garantie tot toegang.
 • in situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie over de te nemen maatregelen.
   

Veiligheidsregels:

 • camera’s waken over uw en onze veiligheid. Bij het betreden van het complex stemt u hiermee in.
 • bij het betreden en/of verlaten van het complex kan u gefouilleerd worden, of kunnen de tassen gecontroleerd worden op inhoud.
 • klanten die de zaak verlaten worden verzocht zich niet in het verkeer te begeven na het gebruik van alcohol.
   

Overtreders riskeren:

 • een verzoek hun gedrag te wijzigen.
 • een verwijdering uit Acanthus.
 • een permanente weigering met intrekking van het lidmaatschap.
 • doorverwijzing en mogelijk signalement aan de federale politie.
Elke vrijdag, zaterdag en maandag zijn we open.
Enjoy private clubbing
Reglement - Acanthus Reglement - Acanthus Reglement - Acanthus Reglement - Acanthus Reglement - Acanthus Reglement - Acanthus Reglement - Acanthus